Oferta

Home

City Kart 4/1

City Kart 3/2

City Kart 3/1

City Kart Kid 4/1

City Kart Riksza

Galeria

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dane Kontaktowe

  Zak³ad Produkcji Œrub MET-MARK Sp. z o.o.
  26-500 Szyd³owiec, ul. Sowiñskiego 6
 

  tel: 48 515-292-986
  tel: 48 617-59-61
  tel: 48 617-59-62
  tel: 48 617-04-20
  fax: 48 617-59-63
                        
  Prezes Zarz¹du - prezes@met-mark.pl
  Dzia³ handlowy - biuro@met-mark.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Artur. Wszystkie prawa zastrze¿one. Grafika i kod autorstwa Artur